Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;

2. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;

3. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;

4. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;

5. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;

6. Pelaksanaan penyimpanan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;

7. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat hubungan masyarakat;

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;